Hét bureau dat u volledig ondersteunt bij de verduurzaming van uw vastgoed

Bij Energiek Vastgoed zijn we dag in dag uit bezig met het adviseren, begeleiden en ontzorgen van gebouweigenaren bij de verduurzaming van hun vastgoed. Hierbij bieden wij verschillende diensten en producten aan, van het opnemen van energielabels tot proces- en bouwbegeleiding.

Opdrachtgevers en Partners van Energiek 

"Samen met u gaan wij op zoek naar uw duurzame toekomst"

Energiek Vastgoed helpt u graag om uw vastgoed te verduurzamen. Door advisering en begeleiding kunnen wij u ontzorgen tijdens het verduurzamingstraject. U beslist en wij doen de rest.

diensten en producten

Wij geven advies en begeleiding op het gebied van verduurzaming voor elke situatie

Energielabel

Energiek Vastgoed berekent voor uw gebouw of portefeuille het energielabel. Wij doen dit voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw, nieuwbouw en bestaande bouw.

Financiering

Energiek Vastgoed begeleidt u in het financieringstraject, dit gaat om zowel de aanvraag van subsidies als de aanvraag van leningen of groenfinancieringen.

Advisering

Energiek Vastgoed biedt verschillende vormen van adviseringen aan om uw gebouw te verduurzamen. Van QuickScans tot EPA-advies.

Monitoring

Energiek Vastgoed biedt de mogelijkheid om de daadwerkelijke prestaties van het gebouw na de verduurzaming te laten monitoren en daarop de te acteren.

Procesbegeleiding

Energiek Vastgoed biedt procesbegeleiding waarmee wij u helpen om draagvlak te creëren voor een gezamenlijk verduurzamingstraject.

BREEAM

Energiek Vastgoed biedt advies en begeleiding aan tijdens de certificering van uw gebouwen voor BREEAM in Use, om zo duurzaamheid inzichtelijk te maken.

Bouwbegeleiding

Energiek Vastgoed biedt bouwbegeleiding aan om de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen voor uw gebouw te begeleiden.

Building Circularity Index

Energiek Vastgoed kan voor u de Building Circularity Index (BCI) berekening voor u berekenen. Hierdoor krijgt inzicht in de circulariteit potentie van uw project.

Ons verduurzamingstraject

1

2

3

4

Oriëntatiefase

Samen met u kijken wij wat er nodig is om van uw gebouw of gebied te verduurzamen. Waar nodig zal het draagvlak onderzocht worden binnen het gebouw of gebied.

Verdiepingsfase

De verduurzamingsmaatregelen op basis van ons van de oriëntatiefase zullen verder worden uitgewerkt en getoetst op financiële en technische haalbaarheid. Deze fase vraagt om maatwerk.

Voorbereidingsfase

Wij onderzoeken voor u de mogelijkeheden tot financiering en subsidie. Bovendien vragen wij offertes aan voor de werkzaamheden en aanvullende onderzoeken en vragen we de benodigde vergunningen aan.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering kan Energiek de werkzaamheden begeleiden en zorgen dat de uitvoerwerkzaamheden soepel verlopen en de maatregelen naar afspraak worden opgeleverd met de juiste garanties.

Waarom Verduurzamen?

Duurzame energie met zonnepanelen

Financieel Rendement

Energiebesparende maatregelen en het opwekken van hernieuwbare energie levert een kostenbesparing op waardoor de investering terugverdiend kan worden. Ook heeft dit direct positieve invloed op de waarde en de verhuur- of verkoopbaarheid van het pand.

Duurzaam groen dak

Stijging Comfort​

Verduurzaming neemt ook comfort met zich mee. Isolatie en kierdichting zorgt binnen voor minder kou en tocht in de winter. In de zomer zal isolatie juist de warmte buiten houden. Ook verwarmt een duurzame verwarmingsinstallatie veel constanter en daarmee comfortabeler dan een normale cv.​

Milieu

Door het veelvoudig verbranden van fossiele brandstoffen komt er CO2 vrij in de lucht, waardoor het broeikaseffect wordt versneld. Om dit zoveel mogelijk te beperken zal ook in de gebouwde omgeving energie zuinig moeten worden gebruikt en hernieuwbaar moeten opgewekt.​

Energielabel Advies

Wet- en regelgeving

Vanuit het klimaatakkoord zijn doelstellingen opgesteld, waarin staat dat voor 2050 alle gebouwen zowel, woning als utiliteitsbouw van het aardgas af moeten. Om deze doelstelling te behalen zetten overheidsinstellingen wet- en regelgeving in om het proces te versnellen.​

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Een advies aanvraag voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een advies aanvragen voor uw VvE?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw nieuwbouwproject?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw woning?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Gelukt!

Uw aanvraag
is verstuurd!