(Duurzaamheids-) Advies Vereniging van eigenaren (VVE)

Advies over het verduurzamen van uw VvE

De weg naar een duurzame VVE kan lang en complex lijken. Zeker omdat 70% van de huurders moeten instemmen met alle voorstellen. Ook moeten VvE’s vaak verduurzamen met een beperkt budget en zijn er in veel gevallen ingewikkelde subsidieaanvragen nodig.

De verduurzamingsexperts van Energiek geven VvE’s advies over de mogelijkheden en ontzorgen in het gehele traject. Wij zorgen ervoor dat verduurzamen zowel technisch als financieel haalbaar wordt.

Wilt u weten wat de huidige stand is van het pand? Doe dan geheel vrijblijvend een gratis energielabel check.

Advies VVE
VVE Advies

Maatwerk Advies VVE

Energiek geeft maatwerk advies voor VvE’s en ontzorgt daarnaast in het gehele proces.  Hieronder leest u hoe zo’n proces er uit ziet.  

1. Oriëntatiefase | QuickScan

Een prettige kennismaking tussen Energiek en uw VvE en snel inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming van de VvE. De QuickScan is vooral bedoeld om inzichtelijk te maken wat verduurzamen voor uw gebouw kan betekenen en hoe de weg naar een verduurzaamd gebouw eruit ziet. De scan bestaat uit het vaststellen van een energielabel, het analyseren van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en het verzamelen van de benodigde aanvullende informatie. U ontvangt dus een advies van ons, met als doel het wekken van interesse en het creëren van draagvlak.

2. Verdiepingsfase | Maatwerk Energieadvies, DMJOP & procesbegeleiding

Wanneer de mogelijkheden helder zijn, wordt er maatwerk energieadvies gegeven door onze gecertificeerde EPA-adviseurs. Inclusief een gedetailleerde technische en financiële haalbaarheidsanalyse en het verschil tussen het huidige energielabel en het energielabel na de toepassing van de maatregelen. Het gekozen pakket aan maatregelen wordt verwerkt in het MJOP en omgevormd tot een Duurzaam Meerjaren-Onderhoudsplan (DMJOP). Deze fase wordt voorzien van procesbegeleiding.

3. Voorbereidingsfase | Financiering, offertes en vergunningen

Tijdens de voorbereidingsfase worden de beoogde subsidies (SVVE) en de beoogde financiering (warmtefonds) op basis van het energieadvies aangevraagd. Daarnaast worden er offertes opgevraagd voor de werkzaamheden en, indien van toepassing, aanvullende onderzoeken. Ook worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

4. Uitvoeringsfase | Bouwbegeleiding

Bij Energiek gaan we een stapje verder. Wij bieden naast het specialistisch advies ook professionele bouwbegeleiding aan. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij het gemaakte verduurzamingsadvies met onze specialisten het beste zelf tot uitvoer kunnen brengen in de praktijk. Bij de oplevering worden er goede garantiedocumenten opgesteld, zodat alles wordt opgeleverd zoals afgesproken.

Wat u kunt verwachten van ons verduurzamingsadvies voor uw vve

Energiek Vastgoed levert tijdens de adviesfase voor VVE’s drie duurzaamheidsproducten op.

quickScan VvE

Wij beginnen graag met een QuickScan, zodat we wederzijds kennis kunnen maken. In een beknopt advies laten wij de mogelijkheden rondom verduurzaming binnen uw VvE zien.

 • Opname op locatie
 • Inzicht in redenen tot verduurzamen
 • Stappenplan verduurzaming
 • Technische en financiële uitwerking

maatwerk VVE energieadvies

Dit is een gecertificeerd maatwerk energieadvies waarin de technische en financiële haalbaarheid wordt getoetst. Daarbij wordt per maatregel het effect op het energielabel berekend.

 • Compleet advies volgens BRL 9500
 • Energielabel berekenen
 • Subsidie RvO beschikbaar
 • Gedetailleerde uitwerking technische en financiële haalbaarheid

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) voor VVE's

Het gekozen scenario met verduurzamingsmaatregelen uit het maatwerk energieadvies wordt verwerkt in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), waardoor het een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan wordt.

 • Grijs MJOP
 • Duurzaam MJOP
 • Subsidie RvO mogelijk
 • Impact verduurzaming op onderhoud gebouw wordt inzichtelijk

Neem contact met ons op
Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Een advies aanvragen voor uw VvE?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een advies aanvraag voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw nieuwbouwproject?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw woning?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Gelukt!

Uw aanvraag
is verstuurd!