Nieuwe subsidie voor verduurzaming VvE’s

Trage besluitvorming, een gebrek aan consensus en hoge kosten werken VvE’s tegen in hun pogingen om te verduurzamen. In november gaf Minister de Jonge aan dat onder anderen de 70% eis bij besluitvorming een groot probleem is: “We moeten op een één of andere manier dat 70%-criterium omlaag te krijgen.” Naast dat het bereiken van consensus een probleem vormt, is de financiering van de verduurzaming een ander veel voorkomend struikelblok. Om deze problemen te tackelen en de verduurzaming van VvE’s te stimuleren, gaat er vanaf 2023 een nieuwe subsidieregeling van kracht: de Subsidieregeling Verduurzaming Vereniging van Eigenaren (SVVE). 

Vereniging van Eigenaren (VvE), rijtjeshuis

De nieuwe subsidieregeling

De Subsidieregeling Verduurzaming Vereniging van Eigenaren (SVVE) gaat de Subsidie Energiebeparing Eigen Huis (SEEH) vervangen. Vanaf 1 januari 2023 gaat deze nieuwe regeling van kracht, met een looptijd van circa 5 jaar. Voor deze nieuwe regeling komen uitsluitend (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), wooncoöperaties  en woonverenigingen die hun gebouw of gebouwen willen verduurzamen, in aanmerking.

Het doel van de subsidie is het versoepelen van het aanvraagproces, zodat er op grotere schaal gebruik zal worden gemaakt van de regeling. Hierbij is een van de grote aanpassingen dat er in de SVVE nog maar 1 verduurzamingsmaatregel genomen hoeft te worden om in aanmerking te komen. Dit in tegenstelling tot de eerder vereiste twee maatregelen die genomen moesten worden bij de SEEH. Bij Energiek zien we vooral het bereiken van consensus over de plannen en de financiering voor oponthoud zorgt. Daarom bieden wij procesbegeleiding aan, om zo met ons expertise het proces te versoepelen en uw VvE snel, efficiënt en zonder zorgen te verduurzamen. 

Hoeveel subsidie is er en waar kom ik voor in aanmerking?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk twee factoren. Allereerst is er de mogelijkheid om de subsidie aan te vragen voor advisering en ten tweede voor de daadwerkelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen. Een aanvraag kan bestaan uit 1 of beiden onderdelen. Hierbij is het van belang dat de maatregelen die uiteindelijk genomen worden, alleen in aanmerking komen voor subsidie als deze worden genomen op basis van een professioneel advies.

Afhankelijk van welke energiebesparende maatregel, verschilt de hoogte van de subsidie. Bij Energiek kunnen wij eenvoudig door middel van maatwerk advies voor u inzichtelijk maken voor hoeveel subsidie u in aanmerking komt. Hierbij gaat het in de basis vaak om een subsidie van circa 20%-30% van de investeringskosten. Hierdoor wordt verduurzamen voor veel VvE’s ineens een stuk aantrekkelijker.

Het totaalbedrag wat vrij is gemaakt voor deze subsidie is circa 48 miljoen euro. Hiervan is verreweg het grootste deel bedoeld voor het energetisch advies en de hieruit voortvloeiende verduurzamingsmaatregelen, namelijk 47,8 miljoen. Het overige bedrag is specifiek vrijgemaakt voor oplaadpunten van elektrische auto’s. In de onderstaande afbeelding staan de beoogde velden van investeringen van de Subsidie Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) aangegeven. 

Advisering

De onderstaande drie onderdelen komen in aanmerking voor de verschaffing van subsidie: 

1. Energieadvies

2. Energieadvies in combinatie met procesbegeleiding

3. Energieadvies in combinatie met het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)

In alle drie deze onderdelen kan Energiek u ondersteunen bij zowel de aanvraag van de subsidie, als de te leveren diensten en producten. 

Investering 

De investering kan zoals al eerder benoemd al vanaf één maatregel worden aangevraagd. Hierbij zijn er verschillende opties en combinaties van deze opties mogelijk. Zo kunnen er isolerende maatregelen in combinatie met aanvullende energiebesparende maatregelen worden genomen. Ook kan er worden gekozen voor bijvoorbeeld isolatie in combinatie met een duurzame warmteoptie in de vorm van een warmtepomp of een zonneboiler. Bovendien is er subsidie voor een zeer energiezuinig pakker (integraal pakket inclusief bonus), eentueel bouwbegeleiding en alles wat er nodig is om dit te realiseren. 

Iedere VvE is uniek en om tot de meest efficiënte verduurzaming te komen is er maatwerk advies  nodig bij het samenstellen van de maatregelen.  

Infographic Subsidie Vereniging van Eigenaren (SVVE)

Hoe nu verder?

Aangezien het verduurzamen van iedere VvE weer anders is, is het van belang dat allereerst de huidige staat van de woningen in kaart wordt gebracht. Vervolgens brengen wij de wensen en eisen van de bewoners duidelijk in kaart. Gebaseerd op deze input leveren wij een maatwerk advies aan. Bij Energiek werken wij altijd drie verschillende scenario’s uit, welke vervolgens voorgelegd worden aan de VvE. Bij het uitwerken van de scenario’s wordt er altijd gezocht naar creatieve  en innovatieve oplossingen om tot de optimale verduurzaming te komen. 

Als er een keuze is gemaakt, dan is het mogelijk om de subsidieaanvraag in te dienen en het de voorbereidingen te gaan treffen voor de realisatie. Bij Energiek zijn wij flexibel in welk deel wij van de verduurzaming oppakken. Soms is dit alleen een maatwerk advies en soms begeleiden wij trajecten van a tot z, dus een maatwerk advies gecombineerd met proces-en projectbegeleiding

Share this post

Gratis adviesgesprek aanvragen
Ontdek uw mogelijkheden met een gratis adviesgesprek van Energiek Vastgoed. Onze gecertificeerde adviseurs staan voor u klaar om uw wensen en behoeften in kaart te brengen. We zullen samen uw huidige situatie grondig analyseren en een op maat gemaakte oplossing vinden die bij u past. Mocht het blijken dat een andere partij beter aansluit bij uw behoeften, maakt u zich geen zorgen. Het adviesgesprek blijft kosteloos en we verwijzen u graag door naar betrouwbare partners met wie we goede ervaringen hebben. Neem vandaag nog de eerste stap naar succes en boek uw gratis adviesgesprek.
Een advies aanvragen voor uw VvE?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een advies aanvraag voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw nieuwbouwproject?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw woning?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Gelukt!

Uw aanvraag
is verstuurd!

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.