Procesbegeleiding

Procesbegeleiding in de praktijk

Draagvlak creëren voor verduurzaming is een complex en tijdrovend proces waarin de belangen en wensen van verschillende stakeholders op elkaar afgestemd moeten worden. Dit doen wij door middel van: 

1. Enquêtes

2. Presentaties

3. Voorlichtingsavonden

4. Het dienen als aanspreekpunt

Het is van cruciaal belang om effectieve communicatie te hebben waarin iedereen begrijpt wat duurzaamheid inhoudt en wat de mogelijke voordelen zijn. Dit vereist open gesprekken met elkaar. Energiek Vastgoed biedt volledige ondersteuning en professioneel advies gedurende het gehele proces, vanaf de eerste oriëntatie tot aan de uiteindelijke besluitvorming. Neem vrijblijvend contact met ons op om procesbegeleiding bij uw verduurzamingstraject door Energiek Vastgoed te laten verzorgen.

procesbegeleiding en maatwerk energieadvies

Het energieadvies en de procesbegeleiding zijn perfect met elkaar te combineren. Tijdens de verdiepingsfase wordt de procesbegeleiding al op gang gezet en kan er rekening gehouden worden met de eisen en wensen van de gebruikers en de eigenaren van de gebouwen.

01

Vereniging van Eigenaars (appartementencomplex)

Het is complex om draagvlak te creëren voor de verduurzaming van een VvE. Het is de kunst om door goede communicatie iedere eigenaar of gebruiker in te laten zien wat de voordelen zijn van verduurzamen en wat het gaat kosten. Energiek begeleidt en ondersteunt het proces, door tijdens het hele proces te dienen als aanspreekpunt.

02

Verenging van Eigenaars (bedrijven)

Het is complex om draagvlak te creëren voor de verduurzaming van een VvE. Het is de kunst om door goede communicatie iedere eigenaar of gebruiker in te laten zien wat de voordelen zijn van verduurzamen en wat het gaat kosten. Energiek begeleidt en ondersteunt het proces, door tijdens het hele proces te dienen als aanspreekpunt.

03

Omgevings- en participatiebegeleiding

Om te verduurzamen zal in de toekomst meer op wijkniveau gekeken moeten worden, want samen krijg je immers meer voor elkaar dan alleen. Wij kunnen begeleiding bieden aan gemeenten, buurtinitiatieven en gebiedsontwikkelaren om draagvlak te creëren binnen een gebied. 

04

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsterreinen bieden veel mogelijkheden voor energieopwekking die gedeeld kan worden met andere bedrijven die mogelijk meer stroom nodig hebben. Het overstappen naar duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen vereist samenwerking. Bij ons is het motto “lokaal opwekken is lokaal gebruiken”. Om deze doelen te bereiken en het draagvlak te creëren, zijn we gespecialiseerd in het mobiliseren van de juiste stakeholders.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Een advies aanvraag voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een advies aanvragen voor uw VvE?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw nieuwbouwproject?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw woning?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Gelukt!

Uw aanvraag
is verstuurd!