Duurzaamheidsadvies zorgvastgoed

Verduurzamingstraject zorgvastgoed

Volgens het CBS kent Nederland ruim 15.000 zorgvastgoedobjecten. Iedere zorginstelling heeft de verplichting (Klimaatwet, Klimaatakkoord, Green Deal Zorg, Regeerakkoord) om vanaf 2030 een CO2-reductie te hebben van 49% ten opzichte van 1990 en vanaf 2050 een CO2-reductie van 100% ten opzichte van 1990. Hiervoor is een goede portefeuille routekaart nodig.

De weg naar zo’n duurzame vastgoedportefeuille lijkt een lastige weg. Om al deze gebouwen te verduurzamen zijn namelijk de juiste maatregelen nodig voor het behalen van het beste resultaat. Energiek kan u adviseren welke maatregelen u het beste kan nemen en of dit technisch en financieel haalbaar is voor u en uw gebouwen.

1. Oriëntatiefase | Nulmeting

Het begint bij een opname op locatie. Hier wordt een nulmeting uitgevoerd aan de hand waarvan er een concept energielabel van uw kantoorpand opgeleverd kan worden.

2. Verdiepingsfase | Maatwerk Energieadvies & DMJOP

Maatwerk energieadvies door onze gecertificeerd EPA-adviseurs met een gedetailleerde technische en financiële haalbaarheidsanalyse en de invloed van de maatregelen op het energielabel. Het definitieve pakket met energiebesparende maatregelen wordt verwerkt in het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) van uw kantoor. 

3. Voorbereidingsfase | Subsidies, offertes en vergunningen

Energiek Vastgoed kan uw zorginstelling ondersteunen in de aanvraag van subsidies en het adviseren en begeleiden bij het onderzoeken van verschillende financieringsmogelijkheden. Tijdens deze fase werkt Energiek nauw samen met REvitAM, een financieel adviseur voor zorginstellingen met vastgoed.

4. Uitvoeringsfase | Bouwbegeleiding

Energiek kan de bouwbegeleiding verzorgen voor u als zorginstelling. Op deze manier worden het maatregelpakket uitgevoerd zoals u wenst. Daarbij verzamelen wij tijdens de bouw bewijzen voor o.a. het Energielabel, CO2-reductie doelstellingen en ESG.

5. Exploitatiefase| Definitief energielabel & monitoring

Een combinatie van opgenomen informatie tijdens de verbouwing en de opname tijdens de eindoplevering zorgt voor voldoende bewijs om het energielabel officieel te registreren. Daarnaast is het mogelijk de daadwerkelijk prestaties van het zorgvastgoed de komende jaren door Energiek Vastgoed te laten monitoren, om zo de energiebehoefte van uw zorgvastgoed te optimaliseren en minimaliseren. 

De portefeuille routekaart voor zorg

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel als dat mogelijk is een CO2-routekaart te maken om inzichtelijk te krijgen hoe hun portefeuille er nu voorstaat en hoe het in de toekomst duurzaam kan zijn. Dit alles om de klimaatdoelen en de CO2 -reductie te behalen.

Energiek kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden in het opstellen van een CO2 -routekaart voor uw zorgwoningportefeuille.

Welke type zorgvastgoed wilt u verduurzamen?

Cure

Bij Cure zorginstellingen staat genezing voorop. Hieronder vallen dan ook de ziekenhuizen, medische specialistische klinieken en geestelijke gezondheidzorg.

Care

Bij Care zorginstellingen staat het verzorgen van mensen voorop. De verpleeghuizen, verpleegwoningen, revalidatiecentra en thuiszorgwoningen zijn hier voorbeelden van.

Subsidie voor zorgvastgoed - DUMAVA

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om zo snel als dat mogelijk is een CO2-routekaart te maken om inzichtelijk te krijgen hoe hun portefeuille er nu voorstaat en hoe het in de toekomst duurzaam kan zijn. Dit alles om de klimaatdoelen en de CO2 -reductie te behalen.

Energiek kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden in het opstellen van een CO2 -routekaart voor uw woningportefeuille.

Duurzaam kantoorpand
Een advies aanvraag voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Een advies aanvragen voor uw VvE?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw nieuwbouwproject?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw woning?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Gelukt!

Uw aanvraag
is verstuurd!