Werkwijze

1. Oriëntatiefase

De oriëntatiefase bestaat uit QuickScan die bestaat uit een inventarisatie van het gebouw (schouw op locatie), de mogelijkheden tot verduurzaming, de huidige subsidies en andere financieringsmogelijkheden.

De QuickScan is vooral bedoeld om inzichtelijk te maken wat verduurzamen voor uw gebouw kan betekenen en hoe de weg naar een verduurzaamd gebouw eruit ziet. Daarbij gaan wij in gesprek met de eigenaar / eigenaren om de wensen en eisen van de eigenaar in kaart te brengen.

De Oriëntatiefase eindigt met een besluit om een bepaald maatregelpakket verder te verdiepen.

2. Verdiepingsfase

De verdiepingsfase bestaat uit een maatwerkenergieadvies en een financiële en technische haalbaarheidsanalyses. Het maatwerk energieadvies is een gecertificeerd duurzaamheidsadvies. Het maatwerk energieadvies is gericht op energielabels en laat het verschil zien tussen het huidige energielabel en het energielabel na de toepassing van de maatregelen.

Tijdens de Verdiepingsfase wordt het gekozen maatregelpakket van de Orientatiefase onderzocht op de technische en financiële haalbaarheid door offertes op te vragen bij aannemers en installateurs. De Verdiepingsfase eindigt met het besluit om te investeren in een duurzaammaatregelpakket.

3. Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase worden er allereerst offertes voor de werkzaamheden en, indien van toepassing, aanvullende onderzoeken opgevraagd. Dit gebeurt op basis van het maatregelpakket wat in de verdiepingsfase gekozen wordt. Naast de offertes worden de benodigde vergunningen ter voorbereiding van de uitvoeringsfase aangevraagd.

Vervolgens onderzoekt Energiek Vastgoed op welke manier u de verduurzaming kan financieren en wat de beste opties voor u zijn. Bovendien wordt er onderzocht voor welke subsidies u in aanmerking komt. Zowel bij de financiering als bij de subsidies kunt u vervolgens ontzorgt worden bij het indienen van de aanvraag.

4. Uitvoeringsfase

Tijdens de voorbereiding, uitvoering en oplevering van de werkzaamheden zal er professioneel technische begeleiding nodig zijn. Zo zal de voortgang van de werkzaamheden goed gecommuniceerd moeten worden met de bewoners of gebruikers van het gebouw.

Ook moeten de werkzaamheden geregeld gecontroleerd worden zodat er geen vertraging en meer- en minderwerk ontstaat. Bij de oplevering is het belangrijk dat er goede garantiedocumenten opgesteld worden en dat alles opgeleverd is zoals afgesproken.

Een advies aanvraag voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een advies aanvragen voor uw VvE?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw nieuwbouwproject?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw utiliteitsgebouw?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Een energielabel aanvragen voor uw woning?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen.

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.

Gelukt!

Uw aanvraag
is verstuurd!

Zit u met een vraag gerelateerd aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving?
Wij staan klaar Om u te helpen

Voel u vrij met ons contact op te nemen voor duurzaamheidsvraagstukken gerelateerd aan vastgoed.